Silo - Tank Weighing Systems

Bunker, silo ve reaktörlerin içinde bulunan malzemeyi sağlıklı bir şekilde ölçmek için kullanılır.