ATEX (Explosion - Proof) Uygulamaları
   ATEX; Avrupa Birliği Organizasyonlarının ATEX direktifleri 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmuş olup, 20 Nisan 2016 tarihi itibari ile 2014/34/AB yönetmeliği adı altında revize edilmiştir. ATEX, Fransızca “ATmosphéres EXplosives” kelimelerinin ilk hecelerinin birleşiminden oluşmuş bir kelimedir ve Patlayıcı Atmosferler anlamına gelmektedir. Günümüzde Avrupa birliği ülkelerinde geçerli olan ve Avrupa dışında birçok ülkede de referans olarak kabul edilen ATEX yönetmelikleri patlayıcı ortamlar, güvenlik önlemleri ve burada kullanılan ekipmanların sahip olması gereken minimum şartları belirtmektedir.

Dolum Nozulu Atex Sertifikası  Sıvı Dolum Atex Sertifikası  Big Bag Dolum Atex Sertifikası  Helezonlu Dolum Atex Sertifikası 

- 94/9/AT (veya ATEX 95) Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemler ile ilgili yönetmelik, (19 Nisan 2016 tarihine kadar)
 
- 2014/34/AB (veya ATEX 114) Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemler ile ilgili yönetmelik, (20 Nisan 2016 tarihinden itibaren)
 
- 99/92/AT (veya ATEX 137) Patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması hakkında yönetmelik.
 
2014/34/AB yönetmeliği kullanılan ekipmanları, 99/92/AT yönetmeliği ise patlayıcı ortamı ve güvenlik önlemlerini ortaya koymaktadır. Ancak bu yönetmelikler içerik bakımından genelleştirilmiş ifadelerden oluşmaktadır. Bu yüzden ilgili ortam ve ekipmanların yönetmeliklere uyumunu belirlemek için ayrı ayrı standartlar ve sertifikasyon süreçleri tanımlanmıştır.
 
Exproof; potansiyel yanıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanılmak amacıyla özel olarak üretilen Ekipman ve Koruyucu Sistemlerin genel adıdır.

 

Alevlenebilir kimyasallar ve petrol ürünlerinin (örneğin metan, alkol, asetilen, doğalgaz...) üretim, işletme, ulaştırma ve depolanmasında ortaya çıkabilecek gaz ve buhar kaçaklarının, atmosferin oksijeniyle birleşmesiyle, patlayıcı bir konsantrasyonu oluşturması kaçınılmazdır. Böylesi bir durumda elektrik enerjisinden doğabilecek, elektrik arkı, statik elektrik ya da aşırı yüzey sıcaklığı, mal ve can güvenliğini tehlikeye sokacak bir patlamaya yol açabilmektedir. Söz konusu tehlikeli ortamlarda kullanılan elektrik ekipmanlarının yapımı ve kullanımı normal sahalardaki uygulamalardan büyük farklılıklar göstermektedir. Bu tür malzemeler, konu ile ilgilenen meslek çevrelerince Ex-Proof (Alev sızdırmaz) elektrik malzemeleri olarak isimlendirilir.

Patlayıcı, parlayıcı ve kolay yanıcı ortamlarda kullanılan ekipmanların üzerlerinde özel kodlar bulunmaktadır. Amaç tehlikeli ortamlarda çalışan personelin bu kodlara dikkat ederek doğru ekipmanı doğru bölgede kullanmasıdır. Her exproof ekipman her bölgede kullanılamaz. Patlamaların çoğu yanlış bölgede yanlış alet seçiminden kaynaklanır.

Üst kategorilerdeki aletler alt kategorilerde de kullanılabilir. Fakat alt kategorilerdeki aletler üst kategorilerde asla kullanılamaz. Kategorisi 1 olan bir alet ZONE 0-ZONE 1-ZONE 2 de rahatlıkla kullanılır. Ancak kategorisi 2 olan bir alet ZONE 0 da asla kullanılamaz.

Firmamız exproof makine servis yeterlilik belgesine sahip olup eğitimli kadrosuyla exproof makine ve ekipmanların bakım, onarım ve revizyonlarını yapabilmektedir.
Exproof makinalar, çalışma koşullarının ağır olması nedeniyle uzman bir kadro tarafından incelenmeli, bakım ve onarımlarının doğru ekipmanlarla yapılması gerekmektedir.
Bu nedenle makine sahiplerinin, firma seçiminde exproof servis yeterlilik belgesine sahip olan firmaları tercih etmesi makinalarının güvenliği açısından çok önemlidir.