Silo - Tank Tartım Sistemleri
Bunker, silo ve reaktörlerin içinde bulunan malzemeyi sağlıklı bir şekilde ölçmek için kullanılır. Gıda, Kimya ve Tüm Endüstriyel alanlarda kullanılan Bunker, Silo, Tank ve Rekatörlerin içinde bulunan ürünlerin tartılması için kullanılan bir sistemdir.

Bahsi geçen Bunker ve Tankların ayaklarına  montaj aparatlarıyla birikte yerleştirilen loadcell aracacılığı ile tartım verisi göstergeden okunabilir. Böylece içeride bulunan malzemenin mikatarını kolaylıkla takip edebilir ve entegre sistemlerle doldur boşalt işlemleri de gerçekleştilebilir. Her türlü zorlu çevresel koşullara uyumlu çalışabilen ürünlerimiz sayesinde tartım sistemini uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Talebe göre IP65 - IP67 - IP68 ve IP69K koruma sınıflara ait ürünler kullanılabilmektedir. 

 

 

Özellikle kimya sektöründe kullanılan yanıcı ve patlayıcı ortalmarda çalışabilir özelliğinde olan "Explosion Proof" tartım sistemler de temin edilebilmektedir. Silo - Tank Tartım Sistemleri Loadcell + Loadcel Montaj Aaparatı + Toplama Kutusu ve Göstergeden oluşmaktadır. Loadcell kapasitesi, tankın ölü ağırlığı + içindeki malzemenin ağırlığI baz alınarak, rüzgar ve deprem gibi yanal yük hesaplaması da yapılarak her bir ayağa düşen ağırlık miktarı bulunur. Böylece bu hesaplama sonucunda kullanılacak loadcell kapasi belirlenmiş olur.

Bu sistem ile doğru ölçümler yapabilmek için çevresel koşullarda mutlaka hesaba katılmalıdır. Sistem içinde ayrıca raporlama talebi olduğu takdirde terminal konusunda yapılacak değişiklik sayesinde her türlü raporlamayı yapabilmek mümkündür. Ayrıva uygulamayaı ERP, DCS sistemine entegre ederek stoklar ve sevkiyatlar kolayca takip edilebilir. Farklı tipteki uygulamalarda duruma uygun farklı loadcell ( yük hücreleri) tipleri kullanılmaktadır. Çoğunlukla kullanılnılan baskı tipi, lama tipi loadcellerin yanısıra askı tipi (S tipi) loadceller de tank ev silo tartımlarında kulanılabilmektedir.

 

FARKLI TİPTEKİ TANKLARIN TARTIMI:

 

 

Tank tartım sistemi tank, bunker, silo ve reaktörlerin içinde bulunan malzemeyi sağlıklı bir şekilde ölçebilmek için kullanılan bir uygulamadır.Bu uygulama tankın/silonun yapısına, konumuna ve ayak sayısına göre belirlenecek loadcell, loadcell montj aparatı, loadcell toplama kutusu ve tartım terminalinden meydana gelmektedir.

Bu sistem ile doğru ölçümler yapabilmek için çevresel koşullar da mutlaka hesaba katılmalıdır. Sistem içinde ayrıca raporlama talebi olduğu takdirde terminal konusunda yapılacak değişiklik sayesinde her türlü raporlamayı yapabilmek mümkündür. Ayrıca uygulamayı ERP,DCS sisteminr entegre ederek stokları ve sevkiyatlar kolaylıkla takip edilebilir.

Farklı tipteki uygulamalarda duruma uygun farklı loadceller (yük hücreleri) kullanılmaktadır. Çoğunlukla kullanılan baskı tipi, lama tipi loadcellerin yanı sıra askı tipi (S tipi) loadceller de tank/silo tartımında kullanılabilmektedir.